Ta strona używa cookie. Dowiedz się więcej o celu ich używania i zmianie ustawień cookie w przeglądarce. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.
Maszyny budowlane ADconstruction
  STRONA GŁÓWNA » Hydrodynamiczne wyburzanie
Przygotowanie miejsca robót pod wyburzanie hydrodynamiczne


W celu uzyskania opłacalnego zwrotu nakładów zainwestowanych w urządzenia do wyburzania hydrodynamicznego zasadnicze znaczenie ma utrzymanie wysokiego stopnia jego wykorzystania. Kluczem do spełnienia tego warunku jest właściwe zaplanowanie prac i kierowanie nimi w taki sposób, by unikać niepotrzebnych przerw w pracy. Dlatego też istotne znaczenie ma zapewnienie dostatecznych ilości mediów, materiałów ulegających zużyciu i części zamiennych, zapewnienie ciągłego usuwania odpadów I podjęcie wszelkich niezbędnych środków bezpieczeństwa.
 

 • System – Robot i pompa
  Dla realizacji zadań wyburzania hydrodynamicznego jest potrzebny specjalny robot i wysokociśnieniowa pompa do wody. Wysokociśnieniowe pompy z silnikiem wysokoprężnym, zazwyczaj o nominalnej mocy w zakresie od 350 kW do 550 kW (470-740 KM), podają do robota wodę przy pomocy wysokociśnieniowego przewodu giętkiego z prędkością 150 do 300 litrów (40-80 US gal) na minutę. Robot jest wyposażony w głowicę, która może przesuwać się tam i z powrotem wzdłuż belki prowadnikowej, na której jest zamontowana. Wysokociśnieniowy przewód giętki od pompy jest podłączony do narzędzia, którym jest albo wirnik do zdzierania powierzchni albo wibrująca lanca do usuwania betonu na większą głębokość. Wirniki mają dwie lub cztery dysze, a lance tylko jedną. Woda jest wytłaczana przez dysze tworząc silny strumień. Średnica otworu w dyszy, wynosząca zazwyczaj 2-4 mm, wyznacza ciśnienie wody, które dla potrzeb wyburzania hydrodynamicznego waha się w zakresie od 800 do 1500 barów (11 600 – 21 800 psi).

   
 • Media – Woda, paliwo i energia elektryczna
  Pompa wodna wymaga paliwa Diesla do pracy, podobnie jak niektóre roboty do wyburzeń hydrodynamicznych. Większość dostępnych na rynku robotów do wyburzeń hydrodynamicznych jest napędzanych energią elektryczną. Trójfazowy prąd elektryczny może być dostarczany z sieci elektrycznej lub generatorów. Na koniec, chociaż jest to równie ważne, metoda wyburzania hydrodynamicznego wymaga dużych ilości czystej wody. Z praktyki wynika potrzeba stosowania wody o identycznej jakości, jak używana do wykonywania mieszanek cementowych. Powszechnie wykorzystuje się wodę z rzek i jezior, ale wówczas woda powinna być przefiltrowana i oczyszczona w celu uniknięcia awarii pompy. Nie należy stosować wody morskiej o wysokiej zawartości chlorków, ponieważ chlorki mogą wnikać do betonu i pozostawać w nim po zakończeniu kruszenia, a następnie mogą inicjować proces degradacji bezpośrednio po zakończeniu remontu.

   
 • Odpady – Woda i beton
  Jak wspomniano wcześniej, podczas wyburzania hydrodynamicznego usuwa się znaczne ilości betonu na godzinę. Powstający gruz należy usuwać tak szybko, jak to jest możliwe. W przeciwnym razie nieuwodniony cement w gruzie może przylegać do powierzchni, redukując w konsekwencji siłę wiązania. Najbardziej efektywną metodą jest usuwanie gruzu przy pomocy odkurzacza drogowego; jednakże powszechnie stosuje się usuwanie ręczne z dobrymi wynikami. Po usunięciu gruzu powierzchnia powinna być starannie spłukana wodą przed wylaniem nowego betonu.
  Metoda wyburzania hydrodynamicznego wymaga użycia dużych ilości wody. Przed zrzutem wody do sieci kanalizacyjnej, pobliskiej rzeki czy jeziora –zależnie od miejsca robót i lokalnie obowiązujących przepisów- należy obniżyć wartość pH i oddzielić zawiesinę ciała stałego od wody.


 • Bezpieczeństwo – unikanie niebezpiecznych pneumatycznych świdrów udarowych
  Wyburzanie hydrodynamiczne jest prawdopodobnie najbardziej bezpieczną metodą wyburzania, pod warunkiem przestrzegania przepisów bezpieczeństwa. Należy używać jedynie sprzętu pochodzącego od producenta przestrzegającego zasad jakości i bezpieczeństwa. Ważne jest także odpowiednie zabezpieczenie miejsca robót, aby na teren prac nie dostały się osoby nieuprawnione i aby nie dopuścić do tego, by gruz lub woda przeszkadzały ludziom lub narażały ich na niebezpieczeństwo. Za bezpieczeństwo ponoszą odpowiedzialność przedsiębiorca budowlany, kierownik robót, jak też operator urządzeń. Wskazówki znajdziesz w instrukcji obsługi.

   
 • Parametry wyburzania hydrodynamicznego
  Beton jest złożonym materiałem i nie ma możliwości dokładnego przewidywania wyników wyburzania hydrodynamicznego. Dlatego też usilnie zaleca się, by każdorazowo rozpoczynać roboty od pracy próbnej i regulacji parametrów aż do uzyskania żądanego wyniku. Pomocą w prawidłowym przeprowadzeniu tych czynności jest zrozumienie, w jaki sposób parametry oddziaływają na końcowy wynik.
  Główne parametry mogą być zestawione w następujący sposób:
  - ciśnienie wody,
  - natężenie przepływu wody,
  - czas ekspozycji betonu na działanie strumienia wody.

  Zasadniczo zwiększenie ciśnienia wody i natężenia jej przepływu będzie powodowało zwiększenie wydajności usuwania betonu w określonych granicach. Jednakże zwiększenie ciśnienia będzie obniżało selektywność i prowadziło w efekcie do pozostawiania bardziej wyrównanej powierzchni. Ciśnienie jest wyznaczane przez wielkość otworu dyszy i natężenie przepływu wody. Natężenie przepływu wody może być regulowane przez zmianę prędkości obrotowej silnika, ale należy pamiętać, że wówczas należy zmienić dyszę w celu utrzymania takiego samego ciśnienia i że wydajność zostanie zmniejszona. Natężenie przepływu wody i jej ciśnienie są zależne od wybranej pompy. W niektórych przypadkach potrzeba więcej niż jednej pompy dla zasilania jednego robota w celu zwiększenia wydajności. Wydajność usuwania betonu jest wyższa w przypadku usuwania materiału na niewielką głębokość niż w przypadku usuwania na większe głębokości. Czas ekspozycji betonu na działanie strumienia wody określa głębokość usuwania betonu. Czas ekspozycji betonu na działanie strumienia wody może być zmieniany przez zmianę szeregu parametrów, na przykład prędkości przesuwu kołyski, szybkości wibracji i ilości przejść, co zostało szczegółowo opisane w instrukcji.Metody remontów konstrukcji betonowych
Remonty efektywne, wydajne i gwarantujące bardziej długotrwałą eksploatację
Korzyści ze stosowania metody wyburzania hydrodynamicznego

AD Sp. z o.o.
AL.Lotników 12, 02-668 Warszawa
tel.(004822) 843 48 47
fax (004822) 847 81 31
mobile:(+48)601307604
e-mail: ad@adconstruction.com.pl